Psycholog Wałbrzych – Psychoterapia, depresje i zaburzenia lękowe

Prywatny Gabinet Psychologiczny w Wałbrzychu

Prowadzę zajęcia z psychoterapii uzależnień oraz terapię leczenia nerwic.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. W ofercie także terapia małżeńska. Pomagam młodzieży i osobom dorosłym w pokonywaniu wielu problemów i towarzyszę im w drodze do samopoznania i rozwoju. Pracuję pod regularną superwizją PTP. Zapraszam do kontaktu – psycholog Barbara Taller Wałbrzych.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych i młodzieży, m.in.:

♦ zaburzenia lękowe, depresja
♦ leczenie nastroju, nerwic
♦ terapię zaburzeń osobowości
♦ terapię zaburzeń odżywiania
♦ psychoterapię uzależnień chemicznych (substancje psychoaktywne, alkohol) i niechemicznych (hazard, sex, internet) oraz osób współuzależnionych, w tym DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)
♦ systemową terapię rodzinną
♦ terapię małżeńską i terapię par
♦ psychoterapię dla osób po przeżyciu przemocy, molestowania i mobbingu (doświadczanej w rodzinie, związku, pracy)
♦ wsparcie w żałobie i stracie (dotyczącej utraty dziecka, osoby bliskiej, pracy)
♦ terapię osób z syndromem PTSD
♦ terapię motywującą w sytuacji wypalenia zawodowego

Zajmuję się poradnictwem, psychoedukacją i wspieraniem rozwoju osobowego.

W ramach mojej pracy oferuję:

♦ trening zachowań asertywnych
♦ trening komunikacji interpersonalnej
♦ warsztaty dla młodzieży i dorosłych w zakresie doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, umiejętności interpersonalnych z elementami treningu asertywności, twórczego myślenia, kreowania wizerunku oraz strategii radzenia sobie ze stresem i relaksacji
♦ mediacje i negocjacje (partnerskie, rodzinne, zawodowe)
♦ rekrutację i selekcję pracowników.

Istnieje możliwość współpracy z innymi firmami, opracowanie programu zgodnego z potrzebami klienta oraz konsultacje domowe/dojazd do siedziby firmy.

Zapraszam do kontaktu