Kwalifikacje zawodowe

2005-2008: Całościowe Szkolenie przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty w Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin PTP Krakowskiej Szkoły Psychoterapii

1994-1996: Szkoła Trenerów IPZiT przy PTP w Warszawie

1992: Warsztaty Zmiany Zachowań przy PTP w Warszawie

1989: Studium Pomocy Psychologicznej przy PTP w Warszawie

1972-1977: Wydział filozoficzno-historyczny, kierunek: psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim